Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 532 milions d’euros per menors provisions i per l’absència de costos extraordinaris de TSB


26/07/2019
  • Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) creixen un 2,7% interanual
  • La ràtio CET1 fully loaded augmenta 20 pb en el trimestre i se situa en l’11,2% (11,4% proforma considerant-hi la venda de carteres(1))
  • Fortalesa comercial amb una pujada del crèdit viu(2) del 2,0% interanual (4,1% Ex TSB) per la bona dinàmica a Espanya i a Mèxic
  • TSB recupera l’impuls comercial, desplega el negoci de pimes, que augmenta un 6% fins al juny, i creix en dipòsits (+2,6%) i crèdits (+1,2%)

 

El grup Banc Sabadell ha tancat la primera meitat del 2019 amb un benefici net atribuït de 532 milions d'euros, fet que suposa un creixement interanual del 340,9% per menors provisions i l'absència de costos extraordinaris de TSB l'exercici anterior.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) mostren un creixement sostingut, amb un augment interanual del 2,7% a nivell grup (2,4% a tipus constant).

El marge d'interessos en tancar el juny se situa en 1.806 milions d'euros (1.320 milions Ex TSB), fet que suposa un -0,2% interanual a nivell grup per l'aplicació d’IFRS16 i uns tipus d'interès menors a llarg termini.

Les comissions netes pugen un 10,9% (7,9% Ex TSB) interanual, pel bon comportament de les comissions de serveis.

En termes intertrimestrals, els ingressos del negoci bancari augmenten un 2,0% (1,9% a tipus constant); el marge d'interessos en aquest mateix període presenta un creixement del 0,5% per majors volums i activitat comercial. Les comissions pugen al seu torn durant el segon trimestre un 6,0% (5,4% Ex TSB) a causa del bon comportament en tots els segments.

Per la seva banda, el marge de clients tanca el mes de juny al 2,65% a nivell grup (2,60% Ex TSB).

El total de costos se situa en 1.567 milions d'euros en tancar el juny del 2019 (1.043 milions d'euros Ex TSB), que compara amb 1.656 milions d'euros en tancar el juny de l'exercici anterior (1.051 milions d'euros Ex TSB), la qual cosa suposa una reducció del 5,4%. Pel que fa a la ràtio d'eficiència, se situa en un 54,7% en tancar el juny del 2019.

El total de dotacions i deterioraments puja fins als 374 milions d'euros en tancar el juny del 2019 (341 milions d'euros Ex TSB), respecte als 806 milions d'euros (667 milions d'euros Ex TSB) de juny de l'any anterior.

Paral·lelament, cal detallar la millora del cost del risc del grup, que descendeix fins als 48 pbs en tancar el juny del 2019, i compara amb els 51 pbs en tancar el trimestre anterior.


El crèdit segueix creixent a bon ritme (+2%)

El crèdit viu tanca el segon trimestre del 2019 amb un creixement interanual del 0,7% (2,3% excloent-ne TSB); això representa un saldo de 141.703 milions d'euros (107.853 milions d'euros Ex TSB). Aïllant l'impacte de l’EPA(2), l'augment és del 2,0% interanual (4,1% excloent-ne TSB) impulsat per Espanya i Mèxic. A més, en termes trimestrals la pujada se situa en l’1,1% (2,6% excloent-ne TSB) per la bona dinàmica en totes les geografies.

Els recursos de clients en balanç reflecteixen la fortalesa del negoci bancari, totalitzen en tancar el segon trimestre 141.862 milions d'euros (108.620 milions d'euros Ex TSB) i presenten un creixement del 4,5% interanual (6,2% sense considerar TSB), i de l'1,3% intertrimestral (2,5% ExTSB).

Els saldos de comptes a la vista pugen fins als 113.607 milions d'euros (83.724 milions d'euros Ex TSB) cosa que significa un increment del 7,8% interanual (11,7% Ex TSB) i del 3,0% intertrimestral (5,9% sense considerar-hi TSB). Els dipòsits a termini totalitzen 28.303 milions d'euros (24.945 milions d'euros sense considerar-hi TSB).

Quant als recursos de clients fora de balanç, pugen als 43.720 milions d'euros en tancar el segon trimestre del 2019.

Els recursos gestionats totalitzen 208.587 milions d'euros (172.416 milions d'euros ex TSB) respecte als 205.063 milions d'euros un any abans (168.809 milions d'euros excloent-ne TSB), fet que suposa un increment interanual de l’1,7% (2,1% ex TSB) i un creixement intertrimestral de l’1,1% (1,6% ex TSB).

Al llarg del primer semestre del 2019, l'activitat de captació d'empreses i particulars ha estat intensa, amb un total de 221.741 altes. Per segments, el grup ha captat 169.176 nous clients particulars i 52.565 empreses. Així mateix, cal incidir en el fet que Banc Sabadell ha sumat 125.062 noves nòmines.

L'activitat de negoci en nous préstecs i línies de crèdit a pimes han crescut, en termes interanuals, un 1% (10.400 milions d'euros), mentre que el volum dels préstecs hipotecaris i consum pugen així mateix un 1%, superant els 3.000 milions d'euros. La contractació del compte Expansió ha crescut un 7% i se situa en 3,1 milions; la facturació de targetes, un 14% (7.500 milions d'euros), mentre que les quotes de noves primes d'assegurances de vida i la facturació de TPV creixen ambdues un 7%.


Reforç de la ràtio de capital, que se situa en l’11,2% (11,4% proforma), en línia amb els objectius de l’exercici

Banc Sabadell continua reforçant la seva ràtio de capital; augmenta 20 pb en el trimestre i situa, en finalitzar el juny, la seva ràtio CET1 fully loaded a l’11,2% (11,4% proforma)(1). Pel que fa a la ràtio CET1 phase in, arriba a juny a l’11,9%. D'aquesta manera, el Sabadell manté la seva previsió de tancar l'any 2019 amb una ràtio de capital CET1 fully loaded a l’11,6% o superior.


Reducció d’actius problemàtics i millora del perfil de risc

En cloure el segon trimestre del 2019, el saldo d'actius problemàtics puja als 8.253 milions d'euros, dels quals 6.380 milions corresponen a actius dubtosos i 1.873 milions d'euros a actius adjudicats, fet que suposa una reducció enguany de 26 milions d' euros (-174 milions d'euros d'actius dubtosos i +148 milions d'euros d'actius adjudicats).

La ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total d'actius se situa en l’1,8%, i la ràtio d'actius problemàtics sobre la inversió bruta més els actius immobiliaris en el 5,5%.

La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 50,1%; pel que fa a la cobertura de dubtosos aquesta és del 51,7% mentre que la cobertura dels actius adjudicats és del 44,4%.

D'altra banda, es confirma en els sis primers mesos d'any la progressiva reducció de la ràtio de morositat del grup, que se situa en el 4,05% (4,81% Ex TSB).

Així mateix, Banc Sabadell va completar el passat 24 de juliol la transmissió d'una cartera de crèdits majoritàriament hipotecaris amb un valor brut comptable aproximat de 1.834 milions d'euros i un valor net comptable aproximat de 268 milions d'euros i actius immobiliaris amb un valor brut comptable aproximat de 290 milions d'euros i un valor net comptable aproximat de 106 milions d'euros, a Deutsche Bank i a Carval Investors. L'operació, tancada un cop obtingudes les autoritzacions pertinents, no comporta provisions addicionals i té un impacte neutre en la ràtio de capital.


Fort impuls comercial a TSB i inici del desplegament del negoci de pimes

TSB ha continuat recuperant l'impuls comercial, especialment en l'últim trimestre. De fet, els últims sis mesos han estat un punt d'inflexió per al banc amb la millora contínua del creixement en empreses i el rendiment de la plataforma tecnològica.

Els comptes corrents de nous negocis han augmentat en un 6% en el semestre mentre que els estalvis per a petites i mitjanes empreses s'han incrementat en un 25% el primer semestre del 2019. Cal esmentar que els clients de pimes ara tenen accés a un servei digital més ràpid i àgil, que ha reduït el temps mitjà d'alta i incorporació de 20 dies a menys de tres.

Els préstecs nets van augmentar un 1,2% la primera meitat de l'any, amb el suport del fort creixement de les sol·licituds d'hipoteques entre el febrer i l’abril. Així, els crèdits hipotecaris van registrar el major creixement aquest any amb un 1,6%. Les hipoteques van arribar als 2.900 milions de lliures en tancar el mes de juny, fet que representa un augment interanual del 13%.

A la banda del passiu, els dipòsits de clients van créixer més del 2,6% fins al juny impulsats pels comptes corrents i els dipòsits a termini.

Des d'una altra perspectiva, l’NPS i l’NPS mòbil de TSB continuen millorant. De fet, l’NPS mòbil està pràcticament als nivells anteriors a la migració. En aquest sentit, l'ús de l'aplicació mòbil de TSB ha augmentat durant la primera meitat de l'any un 10%. La valoració de les aplicacions de TSB també han millorat significativament, amb una qualificació de clients de 4.8 / 4.67 punts (d'un total de cinc).

Finalment, TSB ha llançat una nova funció d'aplicació mòbil al Regne Unit, que permet als clients d’obrir un compte bancari de forma remota simplement a través d'una foto selfie.

 

Fets rellevants del trimestre

Adhesió de Banc Sabadell als Principis de Banca Responsable

El passat 27 de juny, es va aprovar l'adhesió de Banc Sabadell als Principis de Banca responsable de les Nacions Unides. Amb aquesta iniciativa, l'entitat fa un pas més en el seu compromís amb la societat i el medi ambient.

Els Principis de Banca Responsable han estat desenvolupats per 28 entitats financeres de tot el món i van ser presentats el 26 de novembre 2018 a París, en el marc de la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI).

Els Principis s'alineen amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Acord de París, i estableixen el primer marc de referència global que defineix el paper i les responsabilitats del sector bancari per garantir un futur sostenible. El 22 de setembre del 2019, coincidint amb l'Assemblea General de Nacions Unides a Nova York, està prevista la signatura d'aquests principis.

Primera entitat en integrar Amazon Pay

Banc Sabadell es va convertir al maig en la primera entitat financera espanyola en integrar AmazonPay en els seus sistemes de pagament en comerços virtuals. Es tracta d'un servei d'intermediació que permet realitzar els pagaments de les compres en línia sense que l'usuari hagi de facilitar les seves dades personals o el seu número de targeta. A més, en estar vinculada el compte de l'usuari en Amazon, no cal que el comprador teclegi l 'adreça de la tramesa de la compra, ja que la podrà seleccionar d'entre les adreces registrades en el seu compte d'Amazon.

D'aquesta manera, Banc Sabadell disposa de sistemes de pagament basats en targeta, solucions pròpies de la banca espanyola com Bizum i ara incorpora altres sistemes de pagament com AmazonPay per atendre la demanda dels comerços, oferint la major diversitat d'alternatives de cobrament. Les facturació en vendes en línia de Banc Sabadell han augmentat en un 30% en l'últim any, fet que justifica la importància d'acords com aquest, que amplien la possibilitat d'augmentar encara més la facturació del banc en aquest àmbit.

Obertura de Hub Empresa València

Banc Sabadell ha posat en marxa el seu primer Hub Empresa a València, un nou espai d'atenció a tota mena d'empreses amb el qual l'entitat reforça el seu lideratge i suport a la transformació i creixement empresarial. En aquest cas es tracta d'un innovador concepte creat per Banc Sabadell, un entorn on les companyies poden acostar-se per assessorar-se encara que no siguin clients de l'entitat.

En ell, les empreses poden trobar respostes als seus reptes de futur, inspirar-se amb casos d'èxit i conèixer nous partners de tot tipus.

Hub Empresa ofereix la proximitat, la confiança i la qualitat característiques de Banc Sabadell en un entorn fora de l'oficina de banca habitual. Les empreses troben assessorament expert de tot tipus: en estratègies de finançament empresarial i d'expansió, en transformació digital, en finançament i creixement d’startups, en innovació col·laborativa i en economia sectorial i de conjuntura.

A més, s'hi organitzen tallers formatius, esdeveniments inspiradors, iniciatives per potenciar el networking i showrooms tecnològics. Dins de l'espai es pot treballar en solitari, en equip o amb clients, en sales equipades amb tots els serveis.

Les activitats del nou centre Hub Empresa, que està situat a Porta de la Mar (Carrer Justícia, 2, València), poden consultar-se a través del web https://hubempresa.bancsabadell.com

Renovació del segell EFQM

Banc Sabadell ha renovat el Segell d'Excel·lència EFQM 500 + que atorga l'European Foundation for Quality Management (EFQM), organització internacional amb seu a Brussel·les, la missió de la qual és avaluar i promoure l'excel·lència en la gestió empresarial a Europa. L'entitat ha aconseguit de nou superar els 700 punts, convertint-se així en l'única entitat financera espanyola que arriba a aquesta puntuació.

Banc Sabadell és una organització amb una de les trajectòries més consolidades a Espanya pel que fa a qualitat i excel·lència en la seva gestió. A l'octubre de 2018 va rebre el títol d'Ambaixador de l'Excel·lència Europea, i a la fi del mateix any l'entitat va afrontar una nova avaluació EFQM, duta a terme pel Club Excel·lència en Gestió (representant d'EFQM a Espanya) i per Bureau Veritas, en què ha obtingut aquests excel·lents resultats. Banc Sabadell renova el Segell d'Excel·lència EFQM 500 +, supera per tercera vegada els 700 punts EFQM i es manté al podi de les organitzacions espanyoles amb aquesta distinció.

 

(1) Inclou + 18pbs d'alliberament d’APR derivats de les vendes de NPAs i + 8pbs de la plusvàlua de Solvia (meritada en el trimestre com a dividend pera ser revertida al final de l’any) (2) Exclou l'impacte de la cartera sota el EPA de CAM, que es troba en run off.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.